QMS ISO 9001 certifikati kakovosti

Podjetje MBTerm-kamini s. r. o. je 13. 5. 2011 po zahtevnih presojah pridobilo certifikat sistema vodenja kakovosti QMS ISO 9001.

SISTEM VODENJA KAKOVOSTI PO STANDARDU ISO 9001

Ime standarda

QMS EN ISO 9001 Sistemi vodenja kakovosti

Značilnosti standarda

Standard ISO 9001, ki je na Češkem izdan kot ČSN EN ISO 9001:2009, obravnava sistem vodenja kakovosti po procesnim pristopom. Uporaba tega pristopa je osnovna nujnost za vse organizacije, ki imajo vzpostavljen in nato certificiran sistem. Osnovni zahtevi sta nenehno izboljševanje in zadovoljstvo strank. Organizaciji pomaga opredeliti in organizirati vse dejavnosti v organizaciji, določiti in vzpostaviti jasna pooblastila in odgovornosti za upravljanje teh dejavnosti ter prispevati k splošni preglednosti organizacije.

Prednosti vzpostavljenega sistema

 • Celostna krepitev obstoječega sistema vodenja organizacije.
 • Večja konkurenčnost.
 • Izpolnjevanje zahtev strank in povečevanje njihovega zadovoljstva.
 • Povečanje vrednosti organizacije.
 • Izboljšanje podobe organizacije.
 • Zmanjšanje organizacijskih stroškov.
 • Večji uspeh na razpisih.
 • Večje izvozne možnosti.
 • Učinkovitejše dodeljevanje virov.
 • Uporaba načela stalnih izboljšav.
 • Znatno zmanjšanje zahtevkov in stroškov zaradi ugotovljenih neskladnosti.
 • Večja zaščita podatkov in informacij.
 • Izboljšana interna komunikacija.
 • Večje zadovoljstvo zaposlenih.
 •